» » » Буча: Свято Миколая у недільній школі

Буча: Свято Миколая у недільній школі

На­пе­в­но, ко­ж­на укра­ї­н­сь­ка ди­ти­на з не­те­р­пін­ням че­кає на День свя­то­го Ми­ко­ла­я. Всяк знає, що в ніч на 19 гру­д­ня свя­тий Ми­ко­лай-­Чу­до­т­во­рець ру­шає в ди­во­ви­ж­ну по­до­рож. Бо хо­че у свя­то на честь сво­їх іме­нин об­да­ру­ва­ти всіх ді­тей, які ві­рять у Бо­жу лю­бов.

Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­тво­р­ця вва­жа­ють за­хи­с­ни­ком про­с­тих лю­дей, по­кро­ви­те­лем мо­ре­плав­с­т­ва, то­р­гі­в­лі та зе­м­ле­роб­с­т­ва, опі­ку­ном бі­д­них і си­ріт.

За Жи­ті­єм, Свя­тий Ми­ко­лай на­ро­ди­в­ся у 260 ро­ці в мі­с­ті Мир Лі­кій­сь­кий (Ма­ла Азія). Був пре­сві­те­ром, єпи­с­ко­пом. За­ра­ди по­ря­ту­н­ку лю­дей тво­рив чу­де­са. Те­пер він ото­то­ж­ню­єть­ся з та­ки­ми по­чут­тя­ми, як тур­бо­та, лю­бов, ми­ло­сти­вість. А ще – свя­то ди­тин­с­т­ва.

На честь Свя­то­го, ви­хо­ва­н­ці не­ді­ль­ної шко­ли хра­му Бо­жої Ма­те­рі «По­ча­їв­сь­ка» під­го­ту­ва­ли чу­до­ву ви­ста­ву про Ми­ко­лая, яку із за­до­во­лен­ням зі­гра­ли для всіх до­ро­с­лих. У ній ді­т­ки ще раз за­зна­чи­ли, що ва­р­то ро­би­ти до­б­ро і бу­ти че­м­ним і то­ді у сві­ті за­па­ну­ють мир і зла­го­да.
газета "Бучанські новини" №52 від 26 грудня 2008р.
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.