» » » ОДПІ інформує: Порядок ведення обліку виручки у приватних підприємців

ОДПІ інформує: Порядок ведення обліку виручки у приватних підприємців

Порядок ведення обліку виручки у приватних підприємців – платників єдиного податку

Згідно з Указом Президента України від 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (далі – Указ), суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, мають можливість перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності із застосуванням способу оподаткування одержаних доходів за єдиним податком шляхом отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку при додержанні ними умов, визначених статтею 1 Указу, зокрема обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік не повинен перевищувати 500 тис. грн., а чисельність осіб, що перебувають у трудових відносинах повинна бути не більше 10 (включаючи членів їх сімей).

Щодо ведення обліку виручки слід зазначити, що Згідно з пунктом 8 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 р. № 599, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за № 752/4045,для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів і витрат згідно із додатком № 10 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 №12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.93 за №64. При цьому обов’язковому заповненню підлягають лише графи “період обліку”, “витрати на виробництво продукції”, “сума виручки (доходу)”, “чистий доход”.

Одночасно слід зазначити, що згідно з пп.2.6 п.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320 (з урахуванням подальших змін і доповнень, далі - Положення), яке визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами і підприємцями, уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Згідно з пп. 1.2 п.1 вищезазначеного Положення оприбуткування готівки - проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій. Тобто відображення одержаної готівки у книзі обліку доходів та витрат підприємця повинно відображатись у день одержання готівки згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. №637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 40/10320.
Згідно з пп. 7.3 п.7 вищезазначеного Положення, відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців, керівників підприємств.

Також згідно з п. 12 ст. 3 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” 6 липня 1995 року № 265/95-ВР суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі зобов’язані вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку.

І.А.Шавло,
в.о. начальника Ірпінської ОДПІ
Коментарів: 0
Додати коментар