» » Порядок проведення розрахунків за природний газ..

Порядок проведення розрахунків за природний газ..

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2008 р. N 247

ПОРЯДОК
проведення розрахунків за природний газ


1. Населення та установи і організації, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи), оплачують вартість спожитого ними природного газу шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ (далі - поточні рахунки), відкриті в установах ВАТ "Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк) суб'єктами господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з постачанням природного газу за регульованим тарифом (далі - газопостачальні підприємства), та їх структурними підрозділами.

2. У разі коли в платіжному дорученні/касовому документі реквізити рахунка одержувача коштів за природний газ не відповідають реквізитам поточного рахунка, відкритого газопостачальним підприємством або його структурним підрозділом, уповноважений банк повертає такий документ без виконання визначених у ньому вимог з відповідним повідомленням споживача.

3. Установи уповноваженого банку здійснюють згідно з умовами договору про відкриття банківського рахунка перерахування у повному обсязі коштів за спожитий населенням і бюджетними установами природний газ з поточних рахунків, відкритих структурними підрозділами газопостачальних підприємств, на поточний рахунок, відкритий газопостачальним підприємством, двічі на день, а саме:

- до 10 години - перераховується залишок коштів на початок операційного дня;
- до 17 години - перераховуються усі кошти, що надійшли протягом операційного дня на поточні рахунки, відкриті структурними підрозділами газопостачальних підприємств.

4. Установи уповноваженого банку згідно з умовами договору про відкриття банківського рахунка до 12 години операційного дня здійснюють:

- розподіл коштів, що надійшли за попередній день від структурних підрозділів газопостачальних підприємств, населення і бюджетних установ відповідно до затверджених НКРЕ нормативів перерахування коштів;
- перерахування коштів, розподілених згідно з нормативами їх перерахування, на поточні рахунки газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних підприємств, дочірньої компанії "Газ України" і державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

5. Газопостачальні підприємства розраховують нормативи перерахування коштів відповідно до затвердженого НКРЕ алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки (далі - алгоритм розподілу коштів), та подають їх щомісяця до п'ятого числа до НКРЕ для затвердження. Нормативи перерахування коштів доводяться НКРЕ до відома уповноваженого банку не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку місяця, в якому застосовуватимуться такі нормативи.

6. У разі неподання газопостачальним підприємством до НКРЕ розрахованих нормативів перерахування коштів у встановлений пунктом 5 цього Порядку строк або подання їх з порушенням вимог алгоритму розподілу коштів розраховані газопостачальним підприємством нормативи перерахування коштів не затверджуються.

У такому разі в установі уповноваженого банку акумулюють усі кошти, що надійшли за спожитий населенням і бюджетними установами природний газ, на відповідних поточних рахунках, відкритих газопостачальними підприємствами, до отримання затвердженого НКРЕ нормативу перерахування коштів.

7. Оплата послуг за обслуговування уповноваженим банком поточних рахунків, відкритих газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами, здійснюється такими підприємствами виключно з їх поточних рахунків у розмірі, що не перевищує один відсоток загальної суми коштів, що надійшли від населення і бюджетних установ на поточні рахунки, відкриті газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами.

8. Кошти, що надходять за спожитий природний газ на підставі визнаної претензії або за рішенням суду, зараховуються виключно на поточний рахунок, відкритий газопостачальним підприємством.

9. Керівники газопостачальних підприємств та їх структурних підрозділів, а також дочірньої компанії "Газ України" і державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне укладення договорів про відкриття банківського рахунка (поточного рахунка). У договорах, укладених газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами з уповноваженим банком, зазначається право
уповноваженого банку на договірне списання (перерахування) коштів з поточних рахунків.Повна версія документу
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.