» » Про виплату в 2008 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових

Про виплату в 2008 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 9 січня 2008 р. N 1
Київ

Про виплату в 2008 році громадянам
України компенсації втрат від знецінення грошових
заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи
Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР,
що діяли на території України, та облігації Державної
цільової безпроцентної позики 1990 року, державні
казначейські зобов'язання СРСР і сертифікати
Ощадного банку СРСР, придбані на
території Української РСРВідповідно до Законів України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"( 537/96-ВР ) та "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"( 107-17 ) Кабінет Міністрів

України п о с т а н о в л я є:


1. Провести у 2008 році виплату громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, правонаступниками яких є відповідно відкриті акціонерні товариства "Державний ощадний банк України" (далі - Ощадбанк) та Національна акціонерна страхова компанія "Оранта", страхові компанії "Дніпро", "Оранта-Січ", "Астарта", "Орадон" та акціонерна страхова компанія "Оранта-Лугань", а також в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, сертифікати Ощадного банку СРСР, державні казначейські зобов'язання СРСР, придбані на території Української РСР, в загальному розмірі 6000 млн. гривень або в його еквіваленті в іноземній валюті, у тому числі:

1) 5 760 млн. гривень - для компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР, у межах проіндексованих заощаджень, але не більш як 1000 гривень на одного вкладника;

2) 230 млн. гривень - спадкоємцям вкладників, які померли у 2005-2007 роках і не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"( 537/96-ВР ), у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 500 гривень, а також померлих у 2008 році, в межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 500 гривень;

3) 10 млн. гривень - спадкоємцям застрахованих осіб чи страхувальників, які померли у 2005-2007 роках і не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"( 537/96-ВР ), у межах залишку проіндексованого страхового внеску, але не більш як 500 гривень, а також померлих у 2008 році, у межах залишку проіндексованого страхового внеску, але не більш як 500 гривень.

2. Заощадження, зазначені в підпункті 1 пункту 1 цієї постанови, підлягають компенсації громадянам України, які є їх власниками на 1 січня 2008 року.

Компенсаційні виплати проводяться власникам заощаджень у готівковій чи безготівковій формі в національній або іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку після внесення в інформаційно-аналітичну систему "Реєстр вкладників заощаджень громадян" даних, необхідних для ідентифікації вкладника при відкритті рахунка.

Обслуговування громадян, пов'язане з внесенням відповідних відомостей в інформаційно-аналітичну систему "Реєстр вкладників заощаджень громадян", здійснюється безоплатно.

Для внесення даних в інформаційно-аналітичну систему "Реєстр вкладників заощаджень громадян" вкладники подають за місцем знаходження вкладу або за місцем свого проживання (у разі звернення щодо виплати компенсації за цінними паперами) до установ Ощадбанку:

- документи, необхідні для відкриття вкладного рахунка фізичній особі відповідно до вимог Національного банку;
- заявку-доручення у формі, що затверджується Ощадбанком за погодженням з Міністерством фінансів;
- документи, що підтверджують право власності на заощадження.

Компенсаційні виплати проводяться власникам заощаджень через три дні після внесення відомостей про них в інформаційно-аналітичну систему "Реєстр вкладників заощаджень громадян" шляхом зарахування коштів за їх бажанням на поточний чи вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в установах Ощадбанку.

3. Для проведення зазначених у пункті 1 цієї постанови виплат Державне казначейство перераховує згідно з розписом видатків державного бюджету на підставі розподілу, проведеного Міністерством фінансів, та необхідних документів, що подаються Міністерством Державному казначейству, кошти у сумі 6000 млн. гривень або в його еквіваленті в іноземній валюті на рахунок Ощадбанку та рахунок Національної акціонерної страхової компанії "Оранта".

Ощадбанк перераховує кошти, що надійшли на його рахунок, обласним управлінням відповідно до порядку здійснення у 2008 році його установами виплат громадянам України компенсації грошових заощаджень, який затверджується Ощадбанком за погодженням з Міністерством фінансів.

Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" перераховує кошти, що надійшли на її рахунок, обласним та міським дирекціям, а також відкритим акціонерним товариствам страховим компаніям "Дніпро", "Оранта-Січ", "Астарта", "Орадон" та акціонерній страховій компанії "Оранта-Лугань", відповідно до порядку здійснення у 2008 році дирекціями та компаніями виплат громадянам України компенсації страхових внесків, який затверджується відкритим акціонерним товариством Національна акціонерна страхова компанія
"Оранта" за погодженням з Міністерством фінансів.

4. Ощадбанку подавати щодекади до 5, 13 та 23 числа відповідно Міністерству фінансів звіт про проведення у 2008 році виплат громадянам України компенсації грошових заощаджень за встановленою Міністерством формою.

Відкритим акціонерним товариствам "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта", "Дніпро", "Оранта-Січ", "Астарта", "Орадон" та акціонерній страховій компанії "Оранта-Лугань" подавати щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству фінансів звіт про проведення у 2008 році виплати компенсацій громадянам України страхових внесків за встановленою Міністерством формою.

5. Міністерству фінансів здійснити у разі потреби на підставі пропозицій Ощадбанку та відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" перерозподіл коштів у межах їх залишків з урахуванням відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням виплат.

6. Ощадбанку та відкритому акціонерному товариству Національна акціонерна страхова компанія "Оранта":

- забезпечити до 25 грудня 2008 р. проведення виплат згідно з цією постановою;
- перерахувати у разі наявності на кінець 2008 року залишку коштів, що надійшли з державного бюджету на їх рахунки для проведення зазначених виплат, але не використаних до 25 грудня, до державного бюджету в останній робочий день бюджетного року.


Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО


Інд. 34
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.