» » » Наказ Міністерства праці: "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

Наказ Міністерства праці: "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

Наказ Міністерства праці: "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
16.11.2007 N 612

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 грудня 2007 р. за N 1349/14616

Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі
посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу,
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"


Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"( 2109-14 )
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну
допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"( 2109-14 ), що додається.
2. Установити, що посвідчення, форма якого затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.10.2002 N 549 "Про затвердження посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу інваліда з дитинства або дитини-інваліда", дійсна на всій території України до їх обміну в установленому порядку на нові посвідчення.
3. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації розпочати видачу за зверненнями інвалідів з дитинства чи дітей-інвалідів або їх законних представників (опікунів) з 1 січня 2008 року органами праці та соціального захисту населення зазначеного посвідчення особам, які перебувають на обліку в цих органах як одержувачі державної соціальної допомоги, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"( 2109-14 ).
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 28.10.2002 N 549 "Про затвердження посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу інваліда з дитинства або дитини-інваліда".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.Дьяченка.

Міністр
М.Папієв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
16.11.2007 N 612

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 грудня 2007 р. за N 1349/14616

ПОРЯДОК
обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам,
які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України
"Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам" ( 2109-14 )


1. Загальні положення

1.1. Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"( 2109-14 ) (далі - посвідчення) (додаток 1), є документом, що підтверджує
призначення інваліду з дитинства та дитині-інваліду державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (далі - державна соціальна допомога).

1.2. Посвідчення видаються управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) державних адміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

2. Оформлення і видача посвідчення

2.1. Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу оформлюється на ім'я інваліда з дитинства або дитини-інваліда, на якого призначена державна соціальна допомога. Дані про дитину-інваліда чи інваліда з дитинства заповнюються
на сторінці 1.

2.2. На першій сторінці посвідчення осіб, які мають інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату, також зазначається причина інвалідності та група для інвалідів (наприклад: "інвалід з дитинства І групи по зору").
Якщо державна соціальна допомога призначена на дитину-інваліда чи інваліда, визнаного недієздатною особою, то в посвідченні також зазначається прізвище, ім'я та по батькові законного його представника (опікуна) (сторінка 2 посвідчення).
Вид державної соціальної допомоги, її розмір та термін призначення заповнюються на сторінках 3-4 посвідчення.

2.3. Посвідчення видається інваліду з дитинства або дитині-інваліду безкоштовно особисто одержувачу державної
соціальної допомоги або законному представнику (опікуну) дитини-інваліда та інваліда з дитинства, визнаного недієздатним,
або іншій особі, яка представляє інтереси одержувача, на підставі нотаріально засвідченої довіреності при пред'явленні паспорта та
відповідних документів, що підтверджують особу, під підпис у журналі обліку посвідчень.

2.4. У журналі обліку посвідчень зазначаються:
- порядковий номер запису;
- номер посвідчення;
- номер, дата приймання-передавання посвідчень;
- прізвище, ім'я, по батькові інваліда, дитини-інваліда;
- документ, що був пред'явлений при отриманні посвідчення, його
реквізити;
- підпис та прізвище особи, яка видала посвідчення;
- підпис особи, яка отримала посвідчення.

3. Облік і збереження посвідчення

3.1. Посвідчення (опис наведено в додатку 2) є документом суворого обліку і виготовляється на підставі замовлення
Міністерства праці та соціальної політики України відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98( z0008-94 ), Служби безпеки України
від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
14.01.94 за N 8/217.

3.2. З метою організації приймання бланків посвідчень у Міністерстві праці та соціальної політики Автономної Республіки
Крим, головних управліннях праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головному управлінні соціального захисту
населення Київської міськдержадміністрації, Управлінні праці та соціального захисту населення Севастопольської
міськдержадміністрації відповідними наказами керівників призначаються особи, відповідальні за приймання посвідчень (далі - відповідальні особи).

3.3. Після отримання бланків посвідчень та підписання акта приймання - передавання у Міністерстві праці та соціальної
політики України відповідальні особи Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської
міськдержадміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації передають їх
відповідним управлінням праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державної
адміністрації, міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) державних адміністрацій, структурним підрозділам з
питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад за актом
приймання-передавання.

3.4. Посвідчення до їх видачі в установленому порядку зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

4. Порядок анулювання, знищення
та оформлення втрати посвідчення


4.1. Посвідчення анулюється у разі неточного запису, виявленні помилки, смерті особи, якій призначено державну
соціальну допомогу, якщо державна соціальна допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, та в інших
випадках, передбачених чинним законодавством.

4.2. Посвідчення, що стало непридатним для користування, підлягає знищенню.
Знищення проводиться комісіями, які утворюються на підставі наказів начальників управлінь праці та соціального захисту
населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, міських, районних у містах (крім міст
Києва та Севастополя) державних адміністрацій, структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту населення
виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, у кількості не менше 3 осіб.
Головою комісії за посадою є начальник управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) державних адміністрацій,
структурного підрозділу з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх
створення) рад.
Про знищення посвідчень складається відповідний акт, що підписується всіма членами комісії.

4.3. У разі, коли посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою одержувача державної
соціальної допомоги видається дублікат посвідчення, про що робиться відмітка в особовій справі.

4.4. Якщо змінюються дані про одержувача державної соціальної допомоги, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний
запис у особовій справі. Старе посвідчення підлягає знищенню.

Директор Департаменту
у справах інвалідів
І.Тарабукіна
ПОСВІДЧЕННЯ
особи, яка одержує державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам"
( 2109-14 )ознайомитись з повною версією статті на сайті "Нормативні акти України"
 Інші новини по темі:
Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у Бучанських закладах освіти

Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у Бучанських закладах освіти

Буча та регіон
З 1 вересня змінено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

З 1 вересня змінено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Управління Пенсійного фонду
Управління праці: Про порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Управління праці: Про порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Управління праці в місті Буча
Допомога на догляд до пенсій інвалідам

Допомога на догляд до пенсій інвалідам

УПФУ в місті Буча інформує
"Про   загальнообов'язкове державне  соціальне страхування на випадок безробіття"

"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

статті
Буча : Про легалізацію та державну реєстрацію громадської організації інвалідів

Буча : Про легалізацію та державну реєстрацію громадської організації інвалідів

Буча та регіон
Постанова "Про внесення змін щодо виплати соціальної допомоги.."

Постанова "Про внесення змін щодо виплати соціальної допомоги.."

головна
Мінпраці роз'яснює щодо пенсійних виплат інвалідам

Мінпраці роз'яснює щодо пенсійних виплат інвалідам

статті
Спрага соціальної справедливості

Спрага соціальної справедливості

Бучанські новини
Які пільги надаються дитині-інваліду внаслідок Чорнобильської катастрофи

Які пільги надаються дитині-інваліду внаслідок Чорнобильської катастрофи

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар