» » » Застосування дії торгового патенту при безготівковий формі розрахунків

Застосування дії торгового патенту при безготівковий формі розрахунків

Які є труднощі при використанні та застосуванні в своїй підприємницькій діяльності торгового патенту? Здавалось би, це питання визначено в законодавстві досить повно. Але на практиці виникла проблема: чи застосовується дія торгового патенту, придбаного суб'єктом підприємництва відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", при операціях з безготівковою формою розрахунків?

Для того, щоб вирішити дану проблему, хотілося б крім законодавства дослідити також судову практику з цього приводу.

Недосконалість законодавства, і як наслідок - різне його тлумачення - ось результати дослідження даного питання.

17 квітня 2001 року Вищий арбітражний суд України вирішив, що оскільки пунктом 1 статті 1 Закону України "Про патентування деяких видів господарської діяльності" визначено, що об'єктом правового регулювання є торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків, та враховуючи те, що вказаний Закон не містить жодних обмежень щодо можливості застосування суб'єктом підприємницької діяльності - власником торгового патенту, безготівкової форми розрахунків, то, суб'єкти підприємницької діяльності, які придбали торговий патент, звільняються від обов'язку ведення обліку доходів і витрат щодо підприємницької діяльності, для здійснення якої придбано торговий патент, а доходи, отримані від цієї підприємницької діяльності не включаються до складу інших оподатковуваних доходів, у тому числі, до сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, незалежно від того, в якій формі здійснювалися операції - в готівковій чи безготівковій.

Але Судова палата у господарських справах Верховного Суду України в даній ситуації послалась на інші норми і розсудила інакше:
- відповідно до ч. 1 статті 1 Закону України "Про патентування деяких видів господарської діяльності" об'єктом правового регулювання згідно з цим Законом є торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків.

Але стаття 3 зазначеного Закону під торговельною діяльністю розуміє роздрібну та оптову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток. Отже, на думку Верховного Суду України, законодавець, давши таке визначення торговельної діяльності, тим самим встановив, що торговий патент застосовується лише при готівковій формі розрахунків. З цього випливає, що суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав торговий патент, але в своїй підприємницькій діяльності використовує безготівкову форму розрахунків, повинен сплачувати податки на доходи від цієї підприємницької діяльності.

Даний приклад показує нам дві абсолютно протилежні думки двох судових інстанцій, що зумовлено нечіткістю і недосконалістю законодавчої бази.

Оскільки рішення Верховного Суду не є нормативно-правовим актом, а судова практика не є в нашій державі джерелом права, то при вирішенні даної ситуації доцільно було б зробити акцент на іншому, а саме на тому, що за своїм визначенням придбання торгового патенту - це придбання державного свідоцтва, яке посвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткування відповідно до Закону; а за своєю суттю придбання торгового патенту - це сплата податків наперед. Тому після придбання торгового патенту, тобто після сплати податків наперед, чи можемо ми вимагати від особи сплатити податки ще раз? Мабуть, ні.

Постика Максим
юрисконсульт
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.