» » Про роботу Бучанскої селищної ради у 2006 році

Про роботу Бучанскої селищної ради у 2006 році

У грудні 2005 року депутатами Бучанської селищної ради ІV скликання було встановлено загальний склад ради V скликання у кількості 35 депутатських мандатів. За підсумками виборів депутатів Бучанської ради і селищного голови у березні місяці 2006 року обрано 34 депутати та селищний голова. По виборчому округу № 32 відбулося повторне голосування та було обрано ще одного депутата.

Робота селищної ради проводилась згідно розробленого і затвердженого плану, відповідно до регламенту ради, затвердженого на другій сесії V скликання Бучанської селищної ради.

Крім планових питань, розглядались депутатські запити, звіти про роботу тимчасових комісій, питання про внесення змін та відміну прийнятих рішень тощо.
Пленарні засідання ради проводились гласно, за участю депутатів Ірпінської міської ради, членів виконавчого комітету, завідувачів відділів і управлінь селищної ради, представників громадськості селища. До участі у роботі сесій запрошуються керівники підприємств, установ та організацій селища усіх форм власності (за потреби).

Селищна рада дієво співпрацює з виконавчим комітетом і службами, які створені радою і функціонують при виконавчому комітеті селищної ради, здійснює контроль за їх роботою. Всього у 2006 році проведено 18 сесій селищної ради, п’ять сесій попереднім складом ради і 13 нинішнім. Шість із них позачергові.

На розгляд пленарних засідань селищної ради було винесено 170 різнопланових питань, розглянуто і прийнято більше 1000 рішень, пов’язаних з вирішенням земельних відносин громадян, організацій, установ і підприємств селища. Рішенням 13 сесії V скликання 28 грудня 2006 року було надано земельні ділянки 26 громадянам селища у районі ЗОШ № 9 та вулиці Тарасівській. Виносились питання щодо розгляду та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку селища, питання затвердження селищного бюджету та звіту про його виконання, слухались питання соціальної сфери, звіти про роботу постійних комісій та інше.

З метою більш ефективного здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів затверджено перелік, склад та положення спеціальних виконавчих органів Бучанської селищної ради (всього десять). Дві комісії новостворені. Це комісія з питань розбудови міської інфраструктури (погоджувальна рада) і комісія з питань приватизації комунального майна, продажу земельних ділянок та прав на них.

На останній сесії минулого року розглянуто і затверджено програми, комплексні заходи, які сприятимуть подальшому розвитку міста, поліпшенню стану справ в різних сферах нашого життя. Таких програм двадцять.
З метою приведення у відповідність структури апарату виконавчого комітету Бучанської міської ради, враховуючи Постанову Верховної Ради України “Про віднесення селища Буча до категорії міст обласного значення” було утворено нові відділи та управління.
Представницький орган у селищній раді V скликання оновився на 60 відсотків, більшість депутатів з вищою та спеціальною освітою.

Депутати селищної ради брали активну участь у діяльності ради, обговоренні і підготовці питань, які виносились на розгляд сесій, в роботі засідань постійних і тимчасових комісій, засідань виконкому та інших спеціально створених органах при виконавчому комітеті ради.

Депутати селищної ради є відповідальними перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітні, підтримують зв’язки з виборцями, відповідною територіальною громадою, знайомі з їх проблемами. Депутати селищної ради інформують виборців про роботу селищної ради, про виконання планів і програм соціально-економічного і культурного розвитку селища, вивчають громадську думку, потреби населення, інформують про них селищну раду, вживають заходи щодо задоволення потреб та законних вимог громадян.

Рік, що завершився, був означений напруженою роботою. Вагому роль в обґрунтуванні інституції самоврядування відіграють депутати ради за умови, що вони самі мають достатню кваліфікацію. Це дає можливість більш виважено і грамотно приймати рішення і працювати в раді та у виборчих округах. Більшість депутатів знають діючі закони, керуються ними у своїй діяльності. У червні місяці 2006 року було проведено навчальний семінар “Рада і депутат: робота в ім’я громади. Залучення громадськості до підготовки та ухвалення рішень органами місцевого самоврядування”. Більшість депутатів взяли активну участь у роботі семінару.

У своїй роботі на виборчих округах депутати спираються на роботу органів самоорганізації населення (громадських, вуличних, будинкових комітетів), положення про створення яких затверджене радою.
Крім роботи в сесійному режимі депутати працюють в 7-ми постійних комісіях ради.

Персональний склад комісій формувався з урахуванням здібностей, досвіду громадської роботи, знання певних галузей господарства, професії та особистого бажання депутата. Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Успішна робота комісій залежить від багатьох обставин. Тут і правильний розподіл обов’язків між її членами, і відповідне планування її роботи, і активне та свідоме ставлення депутатів до виконання доручень. Всі ці питання вирішуються комісією самостійно. Засідання комісій відбуваються щомісячно.

Комісія з питань містобудування та природокористування постійно бере участь в роботі засідань земельної комісії Бучанської селищної ради. Такі спільні засідання дають позитивний результат.

Постійні комісії за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших місцевих програм місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання соціального захисту населення, інші питання, які виносяться на розгляд ради, готують висновки і рекомендації з цих питань, виступають на сесіях із співдоповідями.

Депутати селищної ради брали активну участь у підготовці та проведенні державних свят та дня рідного селища.
Настає час прозвітуватися депутатам про свою роботу за рік перед виборцями. Планом роботи ради на 2007 рік це передбачено.
Необхідно впровадити навчання депутатів, що сприятиме поглибленню їх знань з питань діючого законодавства, вдосконаленню форм і методів діяльності депутатів, їх взаємодію з виконавчими органами ради та громадськістю. Предметом вивчення повинні стати повноваження органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин; необхідно створити чітку систему контролю за виконанням рішень, що приймаються сесією, виконавчим комітетом; удосконалити модель підготовки питань, які виносяться на розгляд сесій, комісій.

Попереду на нас чекають різнопланові питання, від результатів вирішення яких залежить економічний добробут нашого міста взагалі, і кожного громадянина зокрема.

М.П.КРИЖОВА, секретар ради

газета №4 "Бучанські новини" від 2 лютого 2007 року
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.