» » Про бюджет міста Буча на 2007 рік

Про бюджет міста Буча на 2007 рік

Про бюджет міста Буча на 2007 рікПро бюджет міста Буча на 2007 рік

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 9 статті 75, статей 76,77 Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік, селищна рада

ВИРІШИЛА:
Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Буча на 2007 рік у сумі –37235,8 тис. грн., у тому числі відповідно до статті 48,49 Закону України „Про державний бюджет України на 2007 рік” - дотацію вирівнювання в сумі 10053,7 тис. грн.; субвенцію з державного бюджету міському бюджету в сумі 6158,3 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 29357,2 тис. грн., спеціального фонду міського бюджету визначити в сумі – 7878,6 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 6923,2 тис. грн. (Додаток №1).

Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Буча на 2007 рік у сумі 37235,8 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету у сумі – 29357,2 тис. грн. та видатків спеціального фонду міського бюджету у сумі – 7878,6 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 6923,2 тис. грн. за функціональною та відомчою (Додаток №3) структурами бюджету.

Установити розмір оборотно-касової готівки у сумі 100,00 тис. грн.
Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2007 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатку №4.
Установити, що кошти від надходження податку з власників транспортних засобів спрямовуються на ремонт та на утримання доріг в м. Буча.
Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2007 рік за їх економічною структурою:
– оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
– нарахування на заробітну плату (код 1120);
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
– забезпечення продуктами харчування (код 1133);
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
– виплата процентів за державним боргом (код 1200);
– трансферти населенню (код 1340);
– трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком №3 цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахування на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує: – 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
– 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету для проведення по цих зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету.

При цьому проводиться коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету зі спеціального фонду бюджету.
Головному управлінню Державного казначейства України в Київській області здійснювати в 2007 році казначейське обслуговування бюджету м. Буча за доходами відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2007 рік» та ст. 64, п. 2 ст. 65, ст. 69 Бюджетного кодексу України.
Установити, що обсяги тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обов’язковому порядку покривається відділенням Державного Казначейства в місті Ірпінь Київської області в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

При невиконанні розрахунково визначених Міністерством фінансів України надходжень доходів бюджету, що враховуються при визначені між бюджетних трансфертів, отримувати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
Делегувати повноваження Бучанському міському голові отримувати протягом бюджетного періоду короткотермінові позички для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг і енергоносіїв за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

...

повний варіант читайте у газеті №3 "Бучанські новини" від 26 січня 2007р.
бюджет міста
  1
Коментарів: 0
Додати коментар