» » » Щодо податкової соціальної пільги

Щодо податкової соціальної пільги

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т
11.10.2006 N 5380/З/17-0715

Щодо податкової соціальної пільги

Оподаткування доходів фізичних осіб з 1 січня 2004 року регулюється прийнятим Верховною Радою України 22 травня 2003 року Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб"( 889-15 ),
(далі - Закон N 889).

Законом( 889-15 ) установлено пільги всім платникам податку (незалежно від розміру одержаного доходу) - у вигляді не включення до об'єкту оподаткування окремих видів доходів (п. 4.3 ст. 4), надання податкового кредиту, а для малозабезпечених платників - ще й у вигляді надання податкової соціальної пільги (ст. 6).

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата виключно за одним місцем його нарахування (виплати). Визначення поняття "заробітної плати" наведено у пункті 1.3 "д" ст. 1 Закону N 889( 889-15 ), згідно положень якого "заробітна плата" це доходи нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом. Крім того, для цілей цього Закону під терміном "заробітна плата" розуміються
також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (абзац третій п. 1.1 ст. 1 Закону N 889).

Відповідно до статті 6 Закону N 889 ( 889-15 ) будь-якому платнику податку надається податкова соціальна пільга у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року за одним місцем роботи, якщо його місячна заробітна плата не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. Тобто, у 2006 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 680 грн. (483 грн. х 1,4). В разі перевищення місячної заробітної плати понад встановлений розмір, питання надання податкової соціальної пільги не розглядається, незалежно від категорії платника податку, що її одержує.

З урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2006 року (350 грн. на місяць) та прикінцевих положень Закону N 889( 889-15 ), у поточному році розмір податкової соціальної пільги для всіх платників податку, чий розмір заробітної плати не перевищує 680 грн., становить 175 грн. (350 грн. х 50%).

Згідно із підпунктом 6.1.2 пункту 6.1 статті 6 Закону N 889 ( 889-15 ) інваліди I та II груп, у тому числі з дитинства, при додержанні встановленого рівня заробітної плати мають право на застосування до своєї місячної заробітної плати податкової соціальної пільги у розмірі 150% від розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2006 році ця сума складає 262 грн. 50 коп.).

Однак, платники податку - інваліди III групи, у тому числі з дитинства (до яких відноситесь і Ви), в Законі N 889( 889-15 ) не зазначені як окрема пільгова категорія, але при додержанні установленого рівня заробітної плати мають право на податкову соціальну пільгу, яка надається у вигляді зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 175 грн. на місяць.

Податкова соціальна пільга надається на підставі відповідних документів, що дає право на її застосування, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2035( 2035-2003-п ) "Про затвердження Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної
пільги".

Податкова соціальна пільга починає застосовуватись з податкового періоду (місяця), в якому таку заяву з відповідними підтвердними документами було подано працедавцю.

Крім наведеного, слід додати, що з урахуванням положень п. 22.2 ст. 22 Закону N 889( 889-15 ), у разі, якщо норми інших законів чи законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, суперечать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону.

Заступник Голови С.І.Лекарь
Коментарів: 0
Додати коментар