» » » Пенсійне забезпечення працюючих пенсіонерів

Пенсійне забезпечення працюючих пенсіонерів

З 1 січня 2004 року пенсійне забезпечення громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». При цьому розмір пенсії визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу на визначений у встановленому порядку заробіток для обчислення пенсії.
В разі, коли застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Якщо ж застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенси здійснюється не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) і заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону (чоловіки - 35 років, жінки – З0), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. При цьому ця норма не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення» і які не досягли віку, встановленого ст. 26 цього Закону.
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати і набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена ч. 2 ст. 40 цього Закону для призначення пенсії (за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії).
Таким чином, працюючі пенсіонери мають право на перерахунок пенсії через кожні два роки. Відповідно до ч. 4 ст. 45 Закону, перерахунок призначеної пенсії здійснюється з першого числа місяця, у якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця - після 15-го. Днем звернення за перерахунком пенсії вважається день прийому органом, що призначає пенсію, заяви про її перерахунок. Якщо заява пересилається поштою, днем звернення вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
Водночас звертаємо увагу, що розмір пенсії працюючого пенсіонера не перераховується у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зазначений перерахунок проводиться лише після звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності (особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, вважається працюючою) з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, який встановлений на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
В окремих випадках працюючим пенсіонерам пенсія узагалі не виплачується, а саме:
- достроково призначена з урахуванням ст. 26, 29 Закону України «Про зайнятість населення», п. «в» ч. 2 ст. 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і ст. 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону;
- жінкам, які народилися після 01.10.1956 року і скористалися правом дострокового виходу на пенсію після досягнення 55-річного віку зі зменшенням її розміру;
- за вислугу років (заборонено працювати за спеціальністю, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років);
- соціальна пенсія (крім соціальних пенсій інвалідам з дитинства).
Крім того, працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується заробітна плата. Отже, слід пам'ятати, що пенсіонери зобов'язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або її припинення, зокрема про прихід на роботу і звільнення з роботи.
За документи, які підтверджують те, що особа не працює, приймаються: трудова книжка і довідка органу Державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку в цьому органі як фізична особа-підприємець. До вказаних документів додається інформація відділу персоніфікованого обліку.
Коментарів: 0
Додати коментар