» » Інформація щодо оплати державної реєстрації актів цивільного стану

Інформація щодо оплати державної реєстрації актів цивільного стану

Інформація щодо оплати державної реєстрації актів цивільного стануВідповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (надалі-Закон) відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх, здійснюють відповідно до законодавства інші повноваження. Вказані функції органи державної реєстрації актів цивільного стану здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита, у встановлених законодавством випадках.

Пунктом 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» (зі змінами) (далі – Декрет) визначено, що за вчинення актів цивільного стану справляється державне мита у розмірі :
а) за реєстрацію шлюбу – 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн.);
б) за реєстрацію розірвання шлюбу :
- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей - 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (8,50грн.);
- з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними – 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,51 грн.);
в) за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові – 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (5,10 грн.), при повторній зміні – 51,00 грн.;
г) за видачу свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням, виправленням і поновленням актового запису цивільного стану – 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,34 грн.);
д) за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану – 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,51 грн.).

При цьому державна реєстрація смерті, народження фізичної особи з одночасним визначенням її походження здійснюються безкоштовно.

Від сплати державного мита звільняються :
- громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
- громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
- інваліди I і II груп.

За державну реєстрацію актів цивільного стану, а також за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, державне мито сплачується до подання відповідної заяви. За видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану державне мито сплачується до подання відповідної заяви про внесення змін або поновлення актового запису цивільного стану.

За видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян справляється плата в розмірі та порядку, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян». Плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні.

Водночас частиною третьою статті 20 Закону передбачено, що відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Вичерпний перелік платних послуг встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 № 1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись відділами державної реєстрації актів цивільного стану".
3 -2

М.Дитиненко, начальник відділу ДРАЦС 
ЦНАП
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.