» » » Пенсійний фонд: Виправлення помилок у звіті щодо ЄСВ

Пенсійний фонд: Виправлення помилок у звіті щодо ЄСВ

Усі працедавці повинні подавати до ПФУ за місцем обліку щомісяця звіт про суми нарахованої зарплати (доходу) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ. Але деколи, заповнюючи звіт, бухгалтери припускаються помилок. Як їх виправити?

Форма звіту та порядок його складання
Форму звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджено додатком 4 до Порядку №22-21 (далі — звіт). Встановлено Порядком №22-2 і правила формування та подання цього звіту до ПФУ. Зокрема, згідно із п. 3.1 Порядку №22-2, звітним періодом для цієї форми звіту є календарний місяць, а подавати його слід не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Правління ПФУ від 08.10.2010 р. №22-2.
Виправленню помилок присвячено розділ V Порядку №22-2. Розгляньмо його далі.

Якщо помилку знайдено у поточному звітному періоді
Якщо помилку було виявлено до закінчення граничного строку подання звіту, виправити її простіше за все. Ось чому варто подавати звіт не останнього дня. Адже якщо помилка була у неправильному складанні звіту — пропущено обов'язковий реквізит, не заповнено певний рядок, унаслідок чого загальний підсумок звіту не збігається із наведеними в ньому відомостями, — про це фахівці ПФУ часто зазначають під час самого подання звіту. Особливо це стосується тих, хто подає звіт в електронній формі: у квитанції про прийняття звіту, зазвичай у другій, ПФУ наводить перелік помилок, яких страхувальник припустився, подаючи звіт. А отже, помилку буде знайдено до закінчення строку подання звіту, і її можна буде легко виправити.

Згідно з п. 5.1 Порядку №22-2, у такому разі страхувальник має право до закінчення терміну подання цього звіту повторно сформувати та подати звіт до органу ПФУ за місцем взяття на облік. Чинним при цьому вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звіту.
Виправлення помилок у минулих звітних періодах
Виправити помилки у звіті після того, як минув термін його подання до ПФУ, значно складніше. З'ясуймо, які правила для цього встановлює Порядок №22-2.

Виправлення в таблицях 5 та 7 звіту
Згідно з пунктами 5.2 і 5.7 Порядку №22-2, у разі самостійного виявлення страхувальником факту подання недостовірних відомостей про застрахованих осіб, які наведено в таблицях 5 і 7 звіту, страхувальник подає до ПФУ:
— необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу (або осіб, якщо їх було кілька);
— та одночасно початкові документи із зазначеними правильними відомостями на застраховану особу (або осіб, якщо їх було кілька) разом із пояснювальною запискою щодо зміни відомостей.
Якщо треба повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5 та 7 звіту, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу (осіб).

Звернімося до звіту: як бачимо, таблиці 5 і 7 передбачають колонки для зазначення типу їх форми: початкова, скасовуюча чи додаткова. Скасовуюча форма потрібна для того, щоб викреслити відомості про певну застраховану особу, працівника. А якщо виправлення помилки вимагає не просто викреслити зі звіту наведені раніше відомості, а замінити їх правильними, то одночасно подається початкова форма таблиці із наведеними правильними відомостями. Така заміна потребує подання і пояснень — запискою в довільній формі щодо причини та суті замінених відомостей.
Коментарів: 0
Додати коментар