» » Інформація для громадян стосовно легалізації (реєстрації)

Інформація для громадян стосовно легалізації (реєстрації)

Інформація для громадян стосовно легалізації (реєстрації).
Легалізація профспілок на відповідність заявленому статусу.

Порядок легалізації профспілок визначений статтею 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», відповідно до якої профспілки, їх об’єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу.

Для легалізації профспілок, об’єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви.
До заяви додаються статут (положення), протокол з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об’єднань.
Укрдержреєстр, територіальні органи Міністерства юстиції перевіряють, чи підтверджують документи профспілок відповідність заявленому статусу. У разі, якщо статус підтверджено, Укрдержреєстр, територіальні органи Міністерства юстиції приймають рішення про легалізацію профспілки.
Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі статуту.

Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру об’єднань громадян. Первинні профспілкові організації також письмово повідомляють про це роботодавця.

Порядок державної реєстрації благодійних організацій

Для державної реєстрації благодійної організації подається заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників, підписи яких засвідчуються у нотаріальному порядку, у місячний термін з дня прийняття рішення про заснування благодійної організації установчими зборами (з’їздом, конференцією).

До заяви додаються:
а) протокол установчих зборів (з’їзду, конференції) із зазначенням рішення про заснування благодійної організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори виконавчих, розпорядчих та контролюючих органів;
б) статут (положення) благодійної організації у двох примірниках у статуті (положенні) зазначаються:
назва, місцезнаходження, статус та організаційно-правова форма благодійної організації;
предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної діяльності;
порядок утворення і діяльності органів управління благодійної організації;
джерела фінансування та порядок використання майна і коштів благодійної організації;
порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної організації;
порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації, використання її майна і коштів в разі припинення діяльності;
умови і порядок прийняття в члени благодійної організації та вибуття з неї;
права і обов’язки членів благодійної організації.
До статуту (положення) можуть включатися інші положення,
пов’язані з особливостями діяльності благодійної організації. зокрема, слід враховувати вимоги:
статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", згідно з якою благодійні організації набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом; Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 18.05.2010 року № 2258-VI, який набрав чинності 21 серпня 2010 року, яким внесено зміни до статей 8, 9 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації".
г) відомості про органи управління благодійної організації та членів виконавчого органу (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада), а також підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду;
д) відомості про наявність відділень (філій, представництв) благодійної організації, підтверджені протоколами загальних зборів членів її відділень (філій) або їх представників, довіреність та інші документи;
е) документ про сплату коштів за державну реєстрацію благодійної організації.
Міжнародна благодійна організація подає також документи, які підтверджують поширення її діяльності на територію хоча б однієї держави (заява, відомості про координаторів, наказ, протоколи, документи про легалізацію тощо), засвідчені в установленому порядку.
Благодійна організація зобов’язана після отримання свідоцтва про державну реєстрацію у місячний термін стати на облік у податкових органах за її місцезнаходженням.

Документи, що подаються до Державної реєстраційної служби України
разом із заявою для реєстрації політичної партії
Відповідно до ст. 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" подаються:

статут і програма політичної партії; протокол установчого з’їзду (конференції, зборів) політичної партії із зазначенням дати і місця його проведення, кількості учасників, які проголосували за створення політичної партії; підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог цього Закону на підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи; відомості про склад керівних органів політичної партії; платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору; назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки.

Заява про реєстрацію політичної партії за наявності всіх необхідних документів розглядається 30 днів з моменту надходження документів.
Цей строк може бути продовжений Державною реєстраційною службою України у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.
Державна реєстраційна служба України після реєстрації видають політичній партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.
Реєстраційний збір за реєстрацію політичної партії
За реєстрацію політичної партії стягується реєстраційний збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України і який зараховується до державного бюджету.
Розмір реєстраційного збору за реєстрацію політичної партії визначений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року № 840 і становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментарів: 0
Додати коментар