» » Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Київській області

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Київській області

Основні завдання і функції реєстраційної служби Головного управління юстиції

1. Основними завданнями реєстраційної служби головного управління юстиції є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації;
2. Внесення на розгляд Укрдержреєстру пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у зазначених сферах.
3. Реєстраційна служба головного управління юстиції відповідно до покладених на неї завдань:
4. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
5. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;
6. Готує та подає головному управлінню юстиції відомості, необхідні для розрахунків та затвердження розмірів плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 №1168;
7. Перевіряє достовірність, належне оформлення і засвідчує документи, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання їх за кордоном;
8. Забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
9. Здійснює контроль за організацією роботи реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;
10. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
11. Здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення;
12. Здійснює методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
13. Організовує взаємодію з органами державної влади, що мають право на отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру;
14. Забезпечує здійснення контролю за додержанням місцевими громадськими організаціями положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій та законодавства, контролю за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, подає начальнику головного управління юстиції пропозиції щодо звернення до компетентного суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду; забезпечує здійснення контролю виконання виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад делегованих повноважень у сфері легалізації об'єднань громадян та надання їм методичної допомоги, контролює здійснення цієї роботи структурними підрозділами або окремими спеціалістами реєстраційної служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів;
15. Здійснює контроль та координацію діяльності керівників реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;
16. Забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань, що належать до її компетенції.

Структура реєстраційної служби
Головного управління юстиції у Київській області


04071, м. Київ, вул. Ярославська, 5/2
Веб-сайт: www.kyivobljust.gov.ua

Начальник служби

Долинський 
Ігор Миколайович

(044) 425-05-99

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
тел.: (044) 425-32-24, 425-47-99

Заступник начальника служби - начальник відділу

Компанченко 
Людмила Миколаївна

(044) 425-32-24

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
тел.: (044) 425-47-99

Заступник начальника служби - начальник відділу

Пилипенко  
Володимир Васильович

(044) 425-05-99

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та легалізації об’єднань громадян
тел.: (044) 425-58-62

Начальник відділу

Зеленецький 
Дмитро Володимирович

(044) 462-58-62

ЦНАП
Коментарів: 0
Додати коментар