Пенсійний фонд інформує

Пенсійний фонд попереджає, що заробітна плата працівникам не може бути нижче ніж мінімальна.

Відповідно до "Кодексу законів про працю України" (КЗпП), заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно КЗпП, мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Відповідно до статті 95 КЗпП встановлено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України від 24 березня 1995 року №108/95-ВР "Про оплату праці" із змінами і доповненнями (далі – Закон №108), але не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до статті 35 Закону №108, контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах здійснюють:
- Міністерство соціальної політики України і його органи на місцях (державні інспектори праці);
- фінансові органи;
- органи Державної податкової інспекції;
- професійні спілки та інші органи (організації), які представляють інтереси найманих працівників.
В
ищий нагляд за дотриманням законодавства про оплату праці здійснює Генеральний прокурор України та підлеглі йому прокурори.
Отже, розмір нарахованої працедавцем своїм працівникам заробітної плати не може бути нижче за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж працівнику зараховується як повний місяць за умови, що сума нарахованих та сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, який рахується від мінімальної заробітної плати.

Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2012 рік" мінімальна заробітна плата встановлюється:
- з 01.01.2012 р. – 1073 грн.
- з 01.04.2012 р. – 1094 грн.
- з 01.07.2012 р. – 1102 грн.
- з 01.10.2012 р. – 1118 грн.
- з 01.12.2012 р. – 1134 грн.

Роботодавці, попіклуйтесь за своїх працівників, щоб і заробітна плата у них була не нижче мінімальної і страховий стаж зараховувався щомісячно.
Гарантія реалізації прав найманих працівників на пенсійне забезпечення – це отримання легальних доходів та повнота і своєчасність сплати внесків до Пенсійного фонду.
Коментарів: 0
Додати коментар