Нова форма звітування

Нова форма звітування

Пенсійний фонд України з 1 січня 2010 року запроваджує Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, який затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 №26-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 року за №1136/17152.

Суть та мета запровадження

спрощення процедури звітування до Пенсійного фонду України суб'єктами господарювання та фізичними особами шляхом подання єдиного звіту, який включає дані про суми заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб до системи персоніфікованого обліку відомостей та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування;
своєчасне зарахування страхового стажу за поточний рік для призначення або перерахунку пенсій;
приведення звітування до стандартів бухгалтерського обліку;
створення умов для наступного етапу пенсійної реформи – перехід до Накопичувальної пенсійної системи (запровадження індивідуальних пенсійних рахунків).

Терміни подання звіту
для юридичних осіб та фізичних осіб, що використовують найману працю, звіт необхідно надати не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення базового звітного періоду (місяця);
фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що не використовують найману працю, звіт надають 1 раз на рік до 1 квітня наступного за звітним роком (за формою Додатку 5).

Форми подання нової звітності
в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через центр обробки електронних звітів згідно з Порядком подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 19.04.2007 №7-7 (звіт на паперових носіях не подається);
на паперових носіях, завірених підписом керівника/страхувальника та скріплених печаткою (за її наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації (дискета, диск, тощо);
на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше десяти чоловік;
УВАГА! Відправка звіту поштою Порядком не передбачена.

Основні нормативно-правові акти
1. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 №26-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 року за №1136/17152;
2. Порядок подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.04.2007 року за №436/13703, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 19.04.2007 №7-7.

Де знайти інформацію про нову звітність :
1. Офіційна WEB – сторінка Пенсійного фонду України: www.pfu.gov.ua
2. Засоби масової інформації;
3. Підвідомчі видання Пенсійного фонду України:
- газета "Пенсійний кур’єр";
- журнал "Вісник Пенсійного фонду України";
4. В приміщеннях територіальних управлінь Пенсійного фонду України на інформаційних стендах.


Головні вимоги по формуванню звіту щодо сум нарахованих внесків
Головні вимоги по формуванню звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду в перехідному періоді (січень 2010 року)

1. Якщо у страхувальника в грудні місяці 2009 року застрахованим особам були нараховані суми заробітку (доходу) за дні відпустки, для вірного занесення відомостей до облікової картки застрахованої особи, в січні місяці 2010 року додатково до основного звіту згідно з додатком 4 до Порядку страхувальнику необхідно сформувати звіт, який буде містити: а) титульний аркуш додатка 4; б) таблицю 7 додатка 4.
В таблиці 7 додатка 4 такого звіту повинні бути відображені лише суми заробітку (доходу) за дні відпустки (з кодом типу нарахувань – 3), що нараховані в 2009 році.
2. Якщо застрахованим особам страхувальником нараховані суми з тимчасової втрати працездатності за період 2009 року після 01.01.2010, такі суми в звітності до органів Пенсійного фонду необхідно страхувальнику відобразити двічі. Тобто, при формуванні річної звітності за 2009 звітний рік та в таблиці 7 додатка 4 до Порядку того місяця, в якому нараховані ці суми.
При цьому слід врахувати випадки, коли крім суми з тимчасової втрати працездатності нарахованої в 2010 за період 2009, інших нарахувань у застрахованої особи немає. («Сума лікарняних» = «Сума заробітку (доходу), яка враховується для пенсії»). В такому випадку, допустимі нульові значення в графі «Сума внеску із заробітку (доходу)» при формуванні річної звітності за 2009 рік.
3. В таблиці 7 додатка 4 до Порядку суми перерахунків заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю не відображаються, у зв’язку з неможливістю відокремлення таких перерахунків від інших. Тобто, діє тимчасова заборона на внесення в таблиці 7 додатка 4 сум з кодом типів нарахувань – 6.
4. У випадках, коли страхувальником застрахованій особі нараховані суми з тимчасової втрати працездатності за період, коли застрахована особа знаходилася у відпустці, з метою вірного відображення сум перерахунків в таблиці 7 додатка 4 до Порядку допускаються від`ємні значення для типів нарахувань з кодами 1, 2 та 3.
ПФУ міста Буча
  0
Коментарів: 0
Додати коментар