» » » Плата за землю у 2008 році

Плата за землю у 2008 році

У зв’язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2007 року № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон № 107-VІ) змінився порядок адміністрування земельного податку та орендної плати за землю у 2008 році.

Законом № 107-VІ (стаття 64) установлено, що у 2008 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України від 3 липня 1992 року № 2535-ХІІ «Про плату за землю» (зі змінами і доповненнями, далі — Закон № 2535-ХІІ), збільшені у 3,1 рази.

Водночас пунктом 7 розділу ІІ Закону № 107-VІ внесені зміни до статті 7 Закону № 2535 -ХІІ, зокрема, частину другу цієї статті викладено в новій редакції та встановлені нові ставки земельного податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не проведено.

Відповідно до статті 7 Закону № 2535-ХІІ по земельних ділянках населених пунктів (за винятком сільськогосподарських угідь), де не встановлена грошова оцінка, ставки земельного податку диференціюють і затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради.

Отже, при визначенні суми земельного податку й орендної плати за землі державної та комунальної власності на 2008 рік по земельних ділянках в межах населених пунктів, грошова оцінка яких не проведена, необхідно врахувати збільшення ставок земельного податку, застосування до них коефіцієнту індексації, який залишився на рівні минулого року і складає 3,1, а також диференціацію ставок земельного податку згідно з рішеннями відповідних рад.

Статтею 64 Закону № 107-VІ також установлено, що по сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено й уточнено станом на 1 січня 2008 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону № 2535-ХІІ.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року № 783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель» (пункт 3, далі — Постанова № 783) Державне агентство земельних ресурсів України листом від 10 січня 2008 року № 14-22-6/55 повідомило Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, Республіканський комітет по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, головні управління земельних ресурсів в областях, містах Київ та Севастополь про те, що грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 1 квітня 1996, та грошова оцінка сільськогосподарських угідь, яка проведена станом на 1 липня 1995, підлягає індексації станом на 1 січня 2008 на коефіцієнт 2,623. Визначається він виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік — 1,703, 1997 — 1,059, 1998 — 1,006, 1999 — 1,127, 2000 — 1,182, 2001 — 1,02, 2005 — 1,035, за 2007 — 1,028. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 не індексувалася.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі розраховується виходячи з середньорічного індексу інфляції за 2007 рік —112,8 % відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого Постановою № 783.

Отже, при обчисленні суми земельного податку та орендної плати за землі державної і комунальної власності нормативну грошову оцінку земель станом на 1 січня 2008 за 2007 необхідно індексувати на коефіцієнт 1,028.

Пунктом 8 розділу ІІ Закону № 107-VІ внесені зміни до Закону України від 6 жовтня 1998 року № 161-ХIV «Про оренду землі», зокрема, до статті 21 в частині визначення розміру орендної плати за землю. Встановлено, що річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою: для земель сільськогосподарського призначення — розміру земельного податку, що встановлюється Законом № 2535-ХІІ; для інших категорій земель — трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом № 2535-ХІІ.

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки, а у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати.

При цьому слід звернути увагу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, як розпорядників земель, на своєчасність оформлення та перегляд договорів оренди землі з врахуванням збільшення мінімального розміру орендної плати за землю, а також на необхідність надання відповідно до статті 24 Закону України «Про оренду землі» до 1 лютого поточного року органам державної податкової служби переліків орендарів, з якими укладено договори на оренду землі на поточний рік та щомісячного інформування відповідного податкового органу про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів на оренду землі та їх розірвання.

Сектор масово-роз’яснювальної роботи Ірпінської ОДПІ
газета: №22 "Бучанські новини" від 30 травня 2008р.
  0
Коментарів: 0
Додати коментар