» » Про взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Про взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Національну раду з питань взаємодії
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування


З метою підвищення ефективності здійснюваних заходів у сфері державного будівництва та місцевого самоврядування, забезпечення узгодженої співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів у вирішенні найважливіших питань суспільного розвитку, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування (далі - Національна рада) як дорадчий орган при Президентові України.

2. Визначити, що основними завданнями Національної ради є розгляд, обговорення та вироблення узгодженої позиції з питаньзагальнодержавного та регіонального значення, зокрема щодо:

стратегії вдосконалення державного будівництва в Україні, реалізації державної регіональної політики із забезпечення розвитку регіонів, здійснення кадрової політики та кадрової роботи;

основних напрямів внутрішньої політики України щодо залучення інвестицій для розвитку регіонів, реалізації пріоритетів збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та держави в цілому;

розвитку ресурсного, економічного і науково-технічного потенціалу на загальнодержавному та регіональному рівнях;

проектів актів законодавства, загальнодержавних програм економічного, соціального, науково-технічного, культурного розвитку регіонів України;

інших питань, що мають важливе значення для вирішення суспільно-політичних та соціально-економічних проблем регіонів та держави в цілому.

3. Установити, що Національну раду очолює Президент України.

4. Главі Секретаріату Президента України подати у місячний строк проект Положення про Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і пропозиції щодо її персонального складу.

5. Ліквідувати Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування і Раду міських голів.

У зв'язку із цим визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 26 квітня 2005 року N 706 ( 706/2005 ) "Про Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування";

Указ Президента України від 3 травня 2006 року N 340 ( 340/2006 ) "Про деякі питання впорядкування діяльності консультативно-дорадчих органів при Президентові України";

Указ Президента України від 8 грудня 2006 року N 1046 ( 1046/2006 ) "Про Раду міських голів".

Президент України
В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 лютого 2008 року
N 149/2008
  0
Коментарів: 0
Додати коментар