» » » Законодавство : Норми проектування житла

Законодавство : Норми проектування житла

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Р О З' Я С Н Е Н Н Я

01.10.2006

Щодо норм проектування житла

Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" ( n0007509-05 ), які набули чинності з 01.01.2006, встановлено раціональні та економічні вимоги до архітектурно-планувальних рішень та інженерного обладнання житлових будинків з урахуванням необхідних санітарно-гігієнічних вимог.

Згідно із загальними положеннями ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ) "проектоване житло за рівнем комфорту, санітарно-гігієнічними нормами та соціальною спрямованістю поділяють на дві категорії: I та II".

У додатку Б "Терміни та визначення понять" до ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ) визначено:
"Житло I категорії (комерційне) - житло з нормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних житлових будинків (чи котеджів), які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за мінімально допустимий."
"Житло II категорії (соціальне) - житло з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживання".

Зазначеними будівельними нормами ( n0007509-05 ) визначено типи та параметри квартир для житла II категорії (соціальне житло), зокрема для двокімнатної квартири нижня і верхня межа загальної площі визначена такими параметрами: 48-58 м2 (без урахування літніх приміщень).

Рівень комфорту і склад приміщень квартир у будівлях I категорії (комерційне житло), виконаних за індивідуальними проектами, визначається замовником завдання на проектування.

У разі затвердження проекту житлового будинку до 1 січня 2006 року, параметри квартир для державного житла повинні відповідати вимогам будівельних норм СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" ( n0006667-06 ), згідно з якими було встановлено верхні межі загальної площі квартир (тип Б - великі та тип А - малі) без урахування літніх приміщень, зокрема для двокімнатної: тип А - 44 м2, тип Б - 53 м2 (при цьому для кооперативного будівництва допускалося збільшувати загальну площу на 10 %).

Варто зазначити, що вказані норми не регламентують умови заселення житла. Визначення типу квартир при розподілі житла залежить від чисельного складу сім'ї, сімейно-вікових ознак тощо і здійснюється згідно з Житловим кодексом України ( 5464-10 ).

Виходячи з того, що житлова площа соціального житла за нормами ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" ( n0007509-05 ) визначається за мінімальними площами житлових кімнат (17 м2 - загальна кімната, 14 м2 - спальні), то загальна площа двокімнатної квартири може бути в межах 48-58 м2 згідно з таблицею 1 зазначених будівельних норм.

За нормами, які діяли до 01.01.2006 (СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" ( n0006667-06 )), для державного житла житлова площа двокімнатної квартири визначалася із вимог, що мінімальна площа загальної кімнати повинна бути не менше 16 м2, інші житлові кімнати та кухні - не менше 8 м2.

Таким чином, нормативними документами, чинними в Україні з 1990 року, площі квартир у багатоповерхових житлових будинках нормуються за загальною площею квартир, а житлова площа визначається, виходячи з оптимальних санітарно-гігієнічних вимог до житлових кімнат.

Коефіцієнт співвідношення житлової площі до загальної двокімнатної квартири, виходячи із практики проектування типових проектів житлових будинків, складає орієнтовно 0,5.
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.