Астрологiчний прогноз 22-28 квiтня » Бучанський міський Інтернет портал Новини міста Буча. Бучанські новини
» Астрологiчний прогноз 22-28 квiтня

Астрологiчний прогноз 22-28 квiтня

ОВЕН (21.03-20.04)

Цього тижня виникне бажання ухвалювати безповоротнi, радикальнi рiшення. Ймовiрно, виникне необхiднiсть дослiджувати питання користування спiльним капiталом, розподiлу прибутку, акцiонування, актуалiзуються проблеми оподаткування, мит, боргових зобов`язань, а також алiментiв i спадку. Хороший перiод для удосконалення виробництва, впровадження нових методик. Можливе отримання неприємних вiдомостей, що особливо стосуються Ваших родичiв або приятелiв. Ви схильнi затверджувати панування своїх iдей i iнтересiв. Сприятливi днi: 22, 27; несприятливi: немає.

Бiзнес-прогноз

В цiлому тиждень стабiльна у фiнансовому планi. Однак не спокушайтеся i не бiжiть за дорогими технiчними новинками i гаджетами. Це пiдiрве ваш бюджет.

Еротичний астрологiчний гороскоп

На цьому тижнi потрiбно зiбратися з усiма своїми еротичними силами i послужити на благо рiдної контори. Можливо, вам доведеться спокусити будь-якого iнспектора, який приїхав перевiряти вашу роботу - на кшталт гоголiвського ревiзора. А може бути, активно будувати вiчка начальству - в кiнцi кiнцiв, це цiлком невинний i дозволений спосiб пом`якшити керiвництво або домогтися пiдвищення зарплати ...

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)

На на вас чекає динамiчне затвердження своїх iдей i планiв. Хороший час для конструктивного обговорення, корисних суперечок. Максимум спiлкування, можливi успiшнi дiловi поїздки i контакти. Ефективнiсть Ваших зусиль висока. Перiод сприятливий для пiдписання контрактiв, важливих документiв, вироблення дiлової стратегiї. Вашi iнiцiативи будуть оцiненi гiдно. Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: 22.

Бiзнес-прогноз

У понедiлок бажано розiбратися з накопиченими паперами, всi звiти краще зробити до середовища. Четвер - вдалий день для переговорiв, проведення рекламних компанiй та укладання контрактiв.

Еротичний астрологiчний гороскоп

Найбiльш чутлива область тiла у Тельцiв на цьому тижнi - це ступнi, щиколотки i, як не дивно, лiктi. На них-то вашому сексуальному партнеровi i варто зосередити свою увагу пiд час прелюдiї. Крiм того, ви i самостiйно можете пiдвищувати свою сексуальнiсть - варто лише надiти на вищевказанi мiсця кiлька металевих або шкiряних браслетiв ...

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Цього тижня зайвий оптимiзм i фiнансова екстравагантнiсть, готовнiсть багато чого прийняти на вiру можуть пiдвести Вас. Проявляються вiдмiнностi в освiтньому рiвнi i свiтоглядних позицiях мiж Вами i тими, з ким Вам доводиться працювати. Вашi упередження i деякi забобони можуть зашкодити ухвалити Вам правильне рiшення, побачити перспективи або налагодити довгострокову спiвпрацю. Фiнансовi i дiловi очiкування не виправдаються. Реалiзацiя проектiв може опинитися невиправдано дорогою. Остерiгайтеся давати необачнi обiцянки. Сприятливi днi: 26; несприятливi: 27.

Бiзнес-прогноз

На цьому тижнi можливий додатковий прибуток, а найближчим фiнансове майбутнє є досить перспективним. До того ж ваша кохана людина вiзьме частину витрат на себе.

Еротичний астрологiчний гороскоп

Партнери Близнюкiв будуть вельми чуйнi до пестощiв живота, особливо у напрямку зверху вниз, вiд ребер до пупка, а потiм i до паху. Головне - не переплутайте: якщо ви почнете iнтенсивно гладити живiт коханого вiд низу до верху, до ребер, то вiн, швидше за, зголоднiє, нiж збудиться ...

РАК (22.06-22.07)

Спокiй i емоцiйна стiйкiсть на цьому тижнi допоможуть Вам вирiшити багато справ, хоча iстотного впливу на дiлову сферу цей перiод не надає. Прислухайтеся до порад жiнок - спiвробiтниць i родичок. Їхнi справи можуть на якийсь час вiдволiкти, але це Вас не обтяжить. Вдало складаються дiловi вiдносини з жiнками, iншi дiловi контакти, короткi поїздки i рiшення питань з нерухомiстю. Добре приймати в гостях потрiбних людей. Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 28.

Бiзнес-прогноз

Нiкого особливо фiнансове питання у вас не викликає. Вас чекає навiть додатковий прибуток i вигiдне професiйне пропозицiю. В суботу не вiдмовте собi в задоволеннi, придбайте що-небудь новеньке.

Еротичний астрологiчний гороскоп

Вам пiдiйдуть всi пози, в яких ви перебуваєте спиною до партнера - це пов`язано з особливою прихильнiстю Юпiтера, що впливає на м`язи i хребет. При такiй позi пiдвищується довiра до коханого i досягається особливе задоволення - не бачачи обличчя партнера, вiдчувати його всiма фiбрами душi i клiтинами тiла ...

ЛЕВ (23.07-23.08)

Свобода найближчим часом потрiбна на роботi. Ви не зможете вписуватися в рамки, виносити повчань начальникiв. При цьому Ви можете проявити в професiї винахiдливiсть, виступити, наприклад, з рацiоналiзаторською пропозицiєю. Це буде сприйнято позитивно, можуть зав`язатися дружнi вiдносини з начальством або товаришами по службi. Але в той самий час може бути несподiване звiльнення, наприклад, пiдпадання пiд скорочення. Подiї цього тижня можуть погано вiдобразитися на Вашому здоров`ї. Можливi несподiванi хвороби, якi не дiагностуються. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 25.

Бiзнес-прогноз

У першiй половинi тижня можливе фiнансове затишшя i конфлiкти на роботi. Постарайтеся згладжувати гострi кути. У вихiднi будуть вдалими придбання i покупки, починаючи вiд господарських дрiбниць до предметiв гардероба.

Еротичний астрологiчний гороскоп

Кiнцевий пiдсумок вашого "щасливого еротичного випадку" залежить вiд того, наскiльки вдало ви вмiєте "ловити момент" i як швидко можете зрозумiти, чого зараз хочеться i вам, i вашому партнеровi. Якщо ви вiдчуваєте, що вам кiлька приївся домашнiй iнтим, то влаштуйте невеликий екстрим своїми силами. Наприклад, "втратьте" ключi вiд будинку ...

ДIВА (24.08-23.09)

Цей дуже вдалий час, дає можливiсть змiнити домашнi умови на краще. Можливий переїзд, отримання квартири, покупка будинку або дачної дiлянки, нових меблiв i усiляких предметiв комфорту, ремонт квартири тощо. У будинку достаток, яким Ви пишаєтеся, вважаючи, що у Вас все краще, дружина i дiти також. А Ви вдома всiма улюбленi i поважанi. Можливий дефiцит матерiальних благ компенсується прагненням розповсюдити свiй незаперечний авторитет на домашнiх. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 22.

Бiзнес-прогноз

Тиждень пов`язана з численними нарадами, переговорами, оформленням дiлових паперiв i документiв. Постарайтеся дбайливо витрачати грошi i не залазити в борги. У середу i п`ятницю небажано здiйснювати покупки: радостi вони вам не доставлять, а гаманець неабияк спустошать.

Еротичний астрологiчний гороскоп

Мудрi Дiви знають: перечiкувати шторм найкраще на мiлководдi, а ось пiд час штилю можна i вiдправитися в подорож на глибину. Оскiльки в еротичних "плавання" у вас на цьому тижнi штиль, то смiливо вирушайте з коханим в подорож. А там, дивись, i "тонус" пiднiметься ...

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Ви будете схильнi потурати своїм примхам i в гонитвi за надмiрними задоволеннями - забути про роботу або свої обов`язки. Ви вiдчуваєте нестачу працьовитостi i екстравагантнi пориви, марнотратство. Все це може призвести до збиткiв, хоч i неiстотних. Ви потребуєте захоплення i вимагаєте до себе максимум уваги. Невиконання обiцянок впливає на популярнiсть i вiдношення начальства. Можливi виробничi склоки, непорозумiння, особливо з партнерами i спiвробiтниками протилежної статi. Виконання планiв краще вiдкласти. Високопоставленi особи, свiтськi персони можуть визнати Вас позбавленим смаку i вульгарним, тому не варто шукати їхнього заступництва. Сприятливi днi: 26, 27; несприятливi: 23.

Бiзнес-прогноз

У фiнансовiй сферi найбiльш невдалий день тижня - це понедiлок. Також будьте обережнi в п`ятницю, бережiть свiй гаманець i не ведiться на дзвiнки шахраїв нiбито з банку. П`ятниця може порадувати вас новими грошовими надходженнями.

Еротичний астрологiчний гороскоп

Терезам для здоров`я вкрай важливо простимулювати внутрiшнi "жiночi" органи, тому є сенс вибирати тi сексуальнi позицiї, в яких тиск статевого члена на матку i на шийку матки буде максимальним. Слiдкуйте також за тим, щоб почуття збудження, пiдтримуване протягом тижня, обов`язково знайшло вихiд, i бажано, не один раз.

СКОРПIОН (24.10-22.11)

Тиждень цей в позитивному планi творчої роботи. Хобi i дiти вимагають пильної уваги. Творчий успiх тiльки за наявностi системи. Дiти захоплюються тим самим, чим їхнi батьки. Можливi рiзкi повороти у вiдносинах з дiтьми. Рушаться любовнi стосунки, а натомiсть виникають новi, але й тi, та iншi можуть бути дивними. А можуть повернутися колишнi коханi або коханцi, але вiдносини стануть iншими. Вас чекають великi виграшi в лотерею або спортлото, але за розробленою самою людиною системою. У негативному планi нескiнченнi розриви i руйнування в коханнi. Сприятливi днi: 28; несприятливi: 24.

Бiзнес-прогноз

Ваша активнiсть i енергiйнiсть буде сприяти виникненню корисних i вигiдних дiлових зв`язкiв. Вас чекає солiдна прибуток. Але навiть при великiй робочому навантаженнi, вам потрiбно проявити увагу i турботу по вiдношенню до близьких людей.

Еротичний астрологiчний гороскоп

У любовно-еротичної сферi у Скорпiонiв очiкується загострення конфлiкту мiж проходженням громадського обов`язку i особистими потребами. До того ж проблема вибору, кому догодити: коханiй людинi або "найкращого в свiтi" начальству - вимотує сама по собi. Як можна менше нервуйте в будь-якому випадку i про всяк випадок зберiгайте озброєний нейтралiтет - такий рада зiрок на найближчий тиждень.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)

На на вас чекає хаос на роботi, у вiдносинах з товаришами по службi, а при вiдходi з роботи може початися цикл поневiрянь у пошуках роботи. Якщо Ви маєте медичну професiю, може проявитися незвичайна iнтуїцiя в дiагностицi або цiлительськi здiбностi в лiкуваннi хворих. Усвiдомлення високого обов`язку i самопожертвування можуть примусити людину узяти на себе важкi, але малооплачуванi обов`язки. Також Ви можете зiткнутися в професiї з нечеснiстю i лукавством товаришiв по службi або невдячних хворих. Можуть виникнути дивнi хвороби. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 27.

Бiзнес-прогноз

На початку тижня ймовiрнi грошовi надходження. Середина тижня може бути ознаменована появою додаткового джерела доходу. Вам зараз везе в справах.

Еротичний астрологiчний гороскоп

Зiрки рекомендують вам поставити себе на мiсце вашого супутника життя i охарактеризувати вашi вiдносини, в тому числi i iнтимнi, з його точки зору. Бiльш того, подiбна рефлексiя в вряди-годи виявиться кориснiшою, нiж прямi виконання "подружнього обов`язку". Спробуйте написати список: чого ви на його мiсцi чекаєте вiд себе? Про що мрiєте? Можливо, таким способом ви зможете вивести вашi сексуальнi вiдносини на новий рiвень.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)

Цього тижня пiд впливом поїздки в iншi регiони може раптово змiнитися свiтогляд. При захопленнi окультизмом або астрологiєю може бути опублiкована робота на цi теми. Можливi раптовi поїздки за кордон або переїзди в iнше мiсто, але не по своїй волi, нещаснi випадки далеко вiд будинку, незапланованi ситуацiї в подорожах. Не рекомендується в цей перiод починати вiдпочинок. Будьте обережнi пiд час пересування дорогами i в громадському транспортi. Сприятливi днi: 22, 27; несприятливi: 26.

Бiзнес-прогноз

Вашої кипучої фiнансової дiяльностi на цьому тижнi можна тiльки позаздрити. Але не поспiшайте, ретельно перевiряйте рентабельнiсть своїх фiнансових iдей. У вiвторок i середу будьте гранично обережнi, пiдписуючи дiловi папери.

Еротичний астрологiчний гороскоп

Партнерам Козерогiв, безумовно, дуже люблять цi ласки, якими ви захочете обдарувати їх. Уявiть, що вашi руки - це метелики, пурхають, невагомi, але вельми i вельми вiдчутнi - на чуттєвому, зрозумiло, рiвнi. Не соромтеся шукати потрiбний ритм i руху - круговi i вiд верху до низу, легкi поплескування i пощипування - i ви будете винагородженi виразом блаженства на улюбленому обличчi!

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)

Можливий творчий сплеск, успiх в торгiвлi, бiзнесi, спекулятивнiй дiяльностi, вдалi фiнансовi операцiї, заповзятливiсть. Успiхи в публiчних виступах, на сценi, у викладаннi. Ви яскравi i привабливi, помiтнi для протилежної статi. У коханнi суцiльнi успiхи, в цей час можна почати багато хороших справ. Творчi починання перспективнi. Можливе розпилювання енергiї на пристрастi, любовнi пригоди i задоволення. Може зав`язатися божевiльна любов. На вихiдних виникнуть складнощi у вiдносинах з дiтьми. Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 23.

Бiзнес-прогноз

Ваше матерiальний добробут значно покращиться, якщо ви не будете лiнуватися i намагатися ухилятися вiд роботи. Наведiть порядок у документацiї. I не з`являтися у судi на важливi дiловi зустрiчi.

Еротичний астрологiчний гороскоп

Водолiїв немислимо порушить фантазiя на тему "Крихiтка i велетень" - i наслiдком цього стануть їх ненавмиснi дiї зi зваблення "великих" чоловiкiв. Косий сажень в плечах, гiгантський розмiр ноги, сильнi руки, низький голос - i вам вже зовсiм все одно, чим цей Голiаф займається, i що у нього в школi було по росiйськiй мовi ...

РИБИ (20.02-20.03)

Цього тижня Вашi енергiя i рiшучiсть направленi на конструктивне рiшення багатьох задач. Здатнiсть динамiчного планування, координацiї дiй i заповзятливiсть у спiлкуваннi з колегами i дiловими партнерами допоможуть Вам. Вашi iнiцiативи будуть оцiненi гiдно. Хороший час для переговорiв, обговорення подальшої стратегiї роботи. Максимум контактiв, можливi вдалi дiловi поїздки. Перiод сприятливий для пiдписання недовгострокових контрактiв. Сприятливi днi: 24, 27; несприятливi: 26.

Бiзнес-прогноз

У середу можливi позитивнi змiни на службi, якi будуть пов`язанi з полiпшенням фiнансового становища. В суботу не варто проявляти зайву марнотратнiсть, навiть на подарунки близьким людям. Вони цього не оцiнять, а ви неабияк витратити.

Еротичний астрологiчний гороскоп

Не виключено, що всi думки про тiлесне викликатимуть у вас тiльки нудьгу i невдоволення. Щоб не образити свого партнера - адже вiн може подумати, що справа в ньому - попередьте його заздалегiдь, що вам потрiбно зiбратися з силами i трохи вiдпочити. Щоб, зрозумiло, потiм з новими силами вiдправлятися в мандри по країнi любовi!

Православний календар: Понеділок, 22 квітня

Страсна седмиця. Великий понеділок.
Великий піст.
Мч. Євпсихія (362).
Мчч. ДИСАНА єп., Маріава Пресв., Авдіеса і інших 270-ти (362-364).
Прмч. Вадима архим. Перської (376).
Прп. Ваутруіди Нідерландської (нід.).
Мчч. Рафаїла, Миколи та Ірини лесбоського (Греч.).

Православний календар: Вівторок, 23 квітня

Страсна седмиця. Великий Вівторок.
Великий піст.
Мчч. Терентія, помпи, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33-х (бл. 249-251).
Мчч. Якова Пресв. Азадана і Авдікія діакк., Перських (бл. 380).
Новомч. Діма (Димос) (1763).
Сщмч. Флегонта Пресв. (1938).
Мч. Димитрія (1942).
Св. Гулд пророчиці (2Цар. 22:14.).
Свт. Мильтиада (Мільхіад) папи Римського (IV).
6000 черниць мцц. Грузинських.
Новомч. Демосу Смирнского (Греч.).
Новосщмч. Григорія V патр. Константинопольського (Греч.).

Православний календар: Середа, 24 квітня

Страсна седмиця. Велика середа.
Пост середи і п'ятниці.
Великий піст.
Сщмч. Антипа, єп. Пергама азійські (бл. 68).
Прп. Якова Желєзноборовського (1442) і Якова, сподвижника його (XV).
Прпп. Євфимія і Харитона Сянжемського.
Свт. Варсонофія, єп. Тверського (1576).
Мчч. Прокесс і Мартиніана (бл. 67).
Прп. Фармуфія (IV).
Прп. Іоанна, учня прп. Григорія Декаполіта (IX).
Мчч. Петра і Прохора (1918).
Сщмч. Миколи Пресв. (1938).
Свт. Каллініка Чернікского, єп. Римнікского (Рум.).
Прп. Гуфлака, відлюдника Кроулендского (714) (Кельт. І Брит.).

Православний календар: Четвер, 25 квітня

Страсна седмиця. Великий Четвер, спогад Таємної Вечері.
Великий піст.
Прп. Василя ісп., Єп. Парійського (після 754).
Сщмч. Зинона, єп. Веронийського (бл. 260).
Прп. Ісаака Сирина, в Сполето Італійському (550).
Прмчч. Міни, Давида і Іоанна (після 636).
Прп. Опанаса ігумені егінская (860).
Новомч. Акакія, інока Афонського (1730).
Перед. чесного пояса Богомотері в Царгород.
Прмч. Сергія (1938).
Прп. Анфуси діви (801).
Муромської (XII) і Белинічской (XIII) ікон Божої Матері.
Мч. Сави Бузаусского (Рум.).

Православний календар: П'ятниця, 26 квітня

Страсна седмиця. Велика П'ятниця, спогад Страстей Господніх.
Пост середи і п'ятниці.
Великий піст.
Сщмч. Артемона, Пресв. Лаодикийского (303).
Мч. Крискента, з Мир Лікійських.
Мц. Фомаїди Єгипетської (476).
Новомч. Димитрія Пелопонезского (1803).
Промоція. Марфи (1941).
Мч. Елевферія Перської.
Мч. Зоїла Римського.
Прп. Березня, игум. Клермонтський (Галл.).
Св. Мартіна ісп., Папи Римського (Греч.).
Новосщмч. Стефана (Беха), єп. Іжевського (1933).

Православний календар: Субота, 27 квітня

Страсна седмиця, Велика субота.
Великий піст.
Свт. Мартіна ісп., Єп. Римського (655).
Мчч. Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських (тисяча триста сорок-сім).
Мч. Ардаліон лицедія (актора) (305-311).
Мчч. 1000 Перських і Азата скопця (бл. 341).
Прп. Христофора Савваітов.
Олександра ісп., Пресв. (1941).
Віленської ікони Божої Матері.
Свт. Киріака, єп. Єрусалимського (Греч.).
Ап. від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима (Греч.).
Новомч. Сергія Трофімова, Нижегородського і іже з ним.

Православний календар: Неділя, 28 квітня

Неділя світлої седмиці.
Пасха Господня. Світле Христове Воскресіння.
Апп. від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима (бл. 67).
Блгв. вів. князя Київського Мстислава-Феодора.
Мцц. Василіси і Анастасії (бл. 68).
Мчч. Месукевійскіх - Сухія і дружини його: Андрія, Анастасія, Талалая, Феодорита, Івхіріона, Йордану, Кіндрата, Лукіана, Мімненоса, Нерангіоса, Полієвкта, Якова, Фоки, Доментіана, Віктора, Зосими (100-130) (Груз.).
Мч. Сави Готфського (372).
Мч. Сухія і дружини його в Вірменії.
Сщмч. Олександра Пресв. (1930).
Прп. Руадхана, игум. Лофрского (584) (Кельт. І Брит.).
Свт. Леоніда, єп. Афінського (Греч.).

    Напечатать